ALSUB

Asociația Alumni a Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Conferința Internațională FLLS 2023

Pentru mai multe detalii, cât și programul conferinței se pot găsi pe site-ul facultății.

AICED 09-11 Jun 2023

Pentru mai multe detalii, cât și programul conferinței se pot găsi pe site-ul departamentului.

International Congress WTOC 2023

Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 2023